Cặp Nhẫn cưới vàng đá trắng

Cặp Nhẫn cưới vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.331 & 0.377 chỉ

Cặp Nhẫn cưới vàng đá trắng

SKU: NC027