Cặp Nhẫn cưới vàng trơn

Cặp Nhẫn cưới vàng trơn.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.477 & 0.443 chỉ

Cặp Nhẫn cưới vàng trơn

SKU: NTRON