Dây chuyền bi vàng đá trắng VJC 610

Dây chuyền bi vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.234 chỉ

Dây chuyền bi vàng đá trắng

SKU: DAYBIDA-3