Dây chuyền bi vàng đá trắng

Dây chuyền bi vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.123 chỉ

Dây chuyền bi vàng đá trắng

SKU: DAYBIDA