Dây chuyền bi vàng VJC 610

Dây chuyền bi vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.010 chỉ

Dây chuyền bi vàng

SKU: DAYBI-2