top of page
Dây chuyền hoa mai vàng đá trắng VJC 610

Dây chuyền hoa mai vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.34 chỉ

Dây chuyền hoa mai vàng đá trắng

SKU: DYC2566
    bottom of page