top of page
Dây chuyền nơ vàng đá trắng VJC 610

Dây chuyền nơ vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.042 chỉ

Dây chuyền nơ vàng đá trắng

SKU: DYC2625
    bottom of page