top of page
Dây chuyền vàng VJC 610

Dây chuyền vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.139 chỉ

Dây chuyền vàng

SKU: DYC2626
    bottom of page