top of page
Dây chuyền vàng mặt hình thoi VJC 610

Dây chuyền vàng mặt hình thoi.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.677 chỉ

Dây chuyền vàng mặt hình thoi

SKU: DYC2649
    bottom of page