Dây chuyền vàng mặt trái tim VJC 610

Dây chuyền vàng mặt trái tim.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.062 chỉ

Dây chuyền vàng mặt trái tim

SKU: DYC2627