Dây chuyền vàng nam VJC 610

Dây chuyền vàng nam.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 7.898 chỉ

Dây chuyền vàng nam

SKU: DBOBI70