top of page
Dây chuyền vàng Nam

Dây chuyền vàng Nam.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.6 chỉ

Dây chuyền vàng Nam

SKU: DPHUNG30
    bottom of page