top of page
Dây chuyền vàng nam VJC 610

Dây chuyền vàng nam.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.451 chỉ

Dây chuyền vàng nam

SKU: DPXY40
    bottom of page