Kiềng vàng đan VJC 610

Kiềng vàng đan.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.693 chỉ

Kiềng vàng đan

SKU: DAN3