Kiềng vàng dẹp dẻo VJC 610

Kiềng vàng dẹp dẻo .

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.296 chỉ

Kiềng vàng dẹp dẻo

SKU: DEPDEO