Kiềng vàng Ý 30 VJC 610

Kiềng vàng Ý 30.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.024 chỉ

Kiềng vàng Ý 30

SKU: Y30