Kiềng vàng VJC 610

Kiềng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.093 chỉ

Kiềng vàng

SKU: YTRONTH