Lắc tay charm bi vàng VJC 610

Lắc tay charm bi vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.621 chỉ

Lắc tay charm bi vàng

SKU: LBCHARMBI-7