Lắc tay đồng tiền vàng đá màu vàng

Lắc tay đồng tiền vàng đá màu vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 4.31 chỉ

Lắc tay đồng tiền vàng đá màu vàng

SKU: L191