Lắc tay đồng tiền vàng

Lắc tay đồng tiền vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.47 chỉ

Lắc tay đồng tiền vàng

SKU: QL0096