top of page
Lắc tay hoa vàng đá trắng VJC 610

Lắc tay hoa vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.0 chỉ

Lắc tay hoa vàng đá trắng

SKU: LDC282
    bottom of page