Lắc tay Nam Ngựa vàng

Lắc tay Nam Ngựa vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 13.5 chỉ

Lắc tay Nam Ngựa vàng

SKU: HR3NGUA100