top of page
Lắc tay Nam ngựa vàng VJC 610

Lắc tay Nam ngựa vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.2957 chỉ

Lắc tay Nam ngựa vàng

SKU: HR3RGDG100
    bottom of page