Lắc tay Nam ngựa vàng VJC 610

Lắc tay Nam ngựa vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.2957 chỉ

Lắc tay Nam ngựa vàng

SKU: HR3RGDG100