Lắc tay Nam Nike vàng VJC 610

Lắc tay Nam Nike vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 7.121 chỉ

Lắc tay Nam Nike vàng

SKU: HRNIKE70