top of page
Lắc tay Nam Rồng vàng

Lắc tay Nam Rồng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 13.515 chỉ

Lắc tay Nam Rồng vàng

SKU: HR3RONG130
    bottom of page