Lắc tay Nam Rồng vàng VJC 610

Lắc tay Nam Rồng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 12.3 chỉ

Lắc tay Nam Rồng vàng

SKU: LHR3RONG001