Lắc tay Nam Rồng vàng

Lắc tay Nam Rồng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 13.292 chỉ

Lắc tay Nam Rồng vàng

SKU: HR3RONG100-1