top of page
Lắc tay Nam Rồng vàng

Lắc tay Nam Rồng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 7.419 chỉ

Lắc tay Nam Rồng vàng

SKU: LLBRONG70
    bottom of page