Lắc tay Nam vàng đá trắng VJC 610

Lắc tay Nam vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 7.879 chỉ

Lắc tay Nam vàng đá trắng

SKU: QL0407-80