Lắc tay Nam chữ Phúc vàng VJC 610

Lắc tay Nam chữ Phúc vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 6.321 chỉ

Lắc tay Nam chữ Phúc vàng

SKU: LHR60