Lắc tay Rồng vàng VJC 610

Lắc tay Rồng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 7.799 chỉ

Lắc tay Rồng vàng

SKU: HMR70