Lắc tay Rồng vàng nam VJC 610

Lắc tay Rồng vàng nam.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 19.407 chỉ

Lắc tay Rồng vàng nam

SKU: LHRRANKL200