Lắc tay Rồng vàng nam

Lắc tay Rồng vàng nam.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 22.429 chỉ

Lắc tay Rồng vàng nam

SKU: LHRRANR200