Lắc tay vàng đá trắng

Lắc tay vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.1 chỉ

Lắc tay vàng đá trắng

SKU: LYC1540