top of page
Lắc tay đồng tiền vàng đá trắng VJC 610

Lắc tay đồng tiền vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.492 chỉ

Lắc tay đồng tiền vàng đá trắng

SKU: QL0078
    bottom of page