top of page
Lắc tay vàng nữ cẩm thạch VJC 610

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.0 chỉ

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

SKU: KL522
    bottom of page