Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.2 chỉ

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

SKU: LCT527