top of page
Lắc tay vàng nữ cẩm thạch VJC 610

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 4.0 chỉ

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

SKU: LCTKL523
    bottom of page