Lắc tay vàng nữ cẩm thạch VJC 610

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 4.293 chỉ 

Lắc tay vàng nữ cẩm thạch

SKU: LCTLY-GIA