Mặt dây Phật Di Lặc vàng đá Cẩm thạch VJC 610

Mặt dây chuyền Phật Di Lặc vàng đá cẩm thạch.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.118 chỉ

Mặt dây Phật Di Lặc vàng đá Cẩm thạch

SKU: MCTDILACTRKLO