top of page
Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng đoá hoa VJC 610

Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng đoá hoa

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.8 chỉ

Đá: Cz màu trắng

Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng đoá hoa

SKU: MP1281
  • Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng đoá hoa

    Tuổi Vàng: 61%

    Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.8 chỉ

    Đá: Cz màu trắng

bottom of page