top of page
Mặt dây hoa vàng đá trắng - VJC 610

Mặt dây hoa vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.881 chỉ

Mặt dây hoa vàng đá trắng

SKU: QM0276
    bottom of page