Mặt dây hoa vàng hột bẹt VJC 610

Mặt dây hoa vàng hột bẹt.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.576 chỉ

Mặt dây hoa vàng hột bẹt

SKU: MD417