Mặt dây Phật Di Lặc vàng

Mặt dây Phật Di Lặc vàng

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.201 chỉ

Mặt dây Phật Di Lặc vàng

SKU: M0052F