Mặt dây Thánh giá vàng VJC 610

Mặt dây Thánh giá vàng

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.963 chỉ

Mặt dây Thánh giá vàng

SKU: TGIAONG3x4