top of page
Nhẫn ba đồng tiền vàng đá trắng VJC 610

Nhẫn ba đồng tiền vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.5 chỉ

Nhẫn ba đồng tiền vàng đá trắng

SKU: NC3203
    bottom of page