top of page
Nhẫn nam Kim tiền vàng đá xanh biển VJC 610

Nhẫn nam Kim tiền vàng đá xanh biển.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.6 chỉ

Nhẫn nam Kim tiền vàng đá xanh biển

SKU: XCA
    bottom of page