Nhẫn nam vàng đá đỏ VJC 610

Nhẫn nam vàng đá đỏ.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.345 chỉ 

Nhẫn nam vàng đá đỏ

SKU: NNAMBE-V