top of page
Nhẫn nữ đồng tiền vàng đá trắng VJC 610

Nhẫn nữ đồng tiền vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.895 chỉ

Nhẫn nữ đồng tiền vàng đá trắng

SKU: QNU0086
    bottom of page