top of page
Nhẫn nữ nốt nhạc vàng đá trắng VJC 610

Nhẫn nữ nốt nhạc vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.424 chỉ

Nhẫn nữ nốt nhạc vàng đá trắng

SKU: NNU1473
    bottom of page